دستگاه تینت به یک سیستم کامپیوتری متصل است.

دستگاه تینت رنگ


دستگاه تینت به یک سیستم کامپیوتری متصل است. این دستگاه با ترکیب رنگ پایه (سفید) و مقدار مشخصی از خمیر رنگ‌های مختلف رنگ دلخواه را ایجاد میکند، برای هر رنگ کد خاصی دارد که این کدها به همراه مقادیر دقیق خمیر رنگ مصرفی شان در کامپیوتر ذخیره میشود و می توان بارها رنگ مورد نظر را با تکرارپذیری بالا ساخت.
خمیر رنگ‌ها در سیلندرهایی داخل دستگاه نگهداری می‌شوند و از طریق لوله به دهانه پخش کننده (dispenser) منتقل می شوند. ماشین مقدار مشخصی از خمیر رنگ‌های مورد نیاز را از سیلندرهایشان بیرون می‌آورد و آنها را از دهانه به داخل قوطی رنگی که زیر آن منتظر است می‌ریزد.
خمیر رنگ یونیورسال معمولی یا یونیورسال تینت کامپیوتری؟
بسته به نوع کاربرد، می توان از هرکدام استفاده کرد، اگر رنگ مورد نظر برای یک بار استفاده تهیه می شود و یا در هر بار استفاده نیاز به دقت بالایی ندارد، خمیر رنگ یونیورسال معمولی کلرا برای این کار مناسب است.
در صورتی که رنگ مورد نظر نیاز به تکرار دارد، بهتر است به وسیله دستگاه تینت رنگ و با خمیر رنگ یونیورسال مخصوص تینت کامپیوتری تهیه شود، بدین ترتیب کدی به رنگ تهیه شده اختصاص می یابد و می توان بارها رنگ را با بیشترین دقت تکرار کرد.

منابع

https://homeguides.sfgate.com/how-does-a-computerized-paint-color-mixer-work-13413358.html

/https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/TIBM/nbstibm35.pdf

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.