رنگ نما و کفپوش پلی اورتان سفید
رنگ نما و کفپوش پلی اورتان زرد و آبی و مشکی
رنگ نما و کفپوش پلی اورتان زرد و طوسی و مشکی
رنگ نمای قرمز و مشکی
رنگ نمای کرم، رنگ دکور پلی اورتان مشکی
رنگ نمای کرم، کفپوش پلی اورتان سفید
رنگ نمای گلبهی
رنگ نما مشکی، رنگ دکور فلزی پلی اورتان سفید و قرمز
رنگ نمای مشکی
_

پروژه استودیو

اجرای رنگ نمای کلرا و کفپوش پلی اورتان کلرا

  • مقدار رنگ نمای مصرفی : 20 کیلوگرم
  • مقدار کفپوش پلی اورتان مصرفی : 30 کیلوگرم
100%

درصد پیشرفت پروژه